ksaitoの日記

日々試したことの覚え書き

VPCエンドポイントの性能

S3のVPCエンドポイントとNAT Gateway経由の性能差です。

1つ目がVPCエンドポイント経由で0.664ms、NAT Gateway経由が3.097msと圧倒的にVPCエンドポイントが早かった。

[ec2-user@ip-10-0-10-188 ~]$ sudo tcptraceroute s3.ap-northeast-1.amazonaws.com 443
traceroute to s3.ap-northeast-1.amazonaws.com (52.219.68.120), 30 hops max, 60 byte packets
 1 * * *
 2 * * *
 3 * * *
 4 * * *
 5 s3-ap-northeast-1.amazonaws.com (52.219.68.120) <syn,ack> 0.660 ms 0.667 ms 0.664 ms
[ec2-user@ip-10-0-10-188 ~]$ sudo tcptraceroute s3.ap-northeast-1.amazonaws.com 443
traceroute to s3.ap-northeast-1.amazonaws.com (52.219.0.60), 30 hops max, 60 byte packets
 1 ip-10-0-1-132.ap-northeast-1.compute.internal (10.0.1.132) 0.421 ms 0.401 ms 0.398 ms
 2 * * *
 3 * * *
 4 * * *
 5 * * *
 6 52.219.0.60 (52.219.0.60) <syn,ack> 3.357 ms 3.068 ms 3.097 ms
[ec2-user@ip-10-0-10-188 ~]$